Kasahstan

107 miljonit eurot
Eksport
2023
2004 jaanuar2024 märts
95,6 miljonit eurot
Import
2023
2004 jaanuar2024 märts

Infograafikud

Kasahstan on suuruselt 27. Eesti ekspordipartner. 2023 Kasahstani eksporditud kaupade väärtus oli 107 miljonit eurot ja Kasahstanist imporditud kaupade väärtus oli 95,6 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse ülejääk 10,9 miljonit eurot.

Eksport

2023

2023 oli Kasahstani eksporditavate kaupade väärtus 107 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 27. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Kasahstani 36.9%. 2022 oli ekspordi väärtus 77,8 miljonit eurot ja 2023 oli 107 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud kuul- ja rull-laagrid (v.a rubriigi 7326 teraskuul..., mis moodustab 10.9% koguekspordist Kasahstani. Sellele järgneb masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed sea..., mille osatähtsus on 8.55%.

Import

2023

2023 oli Kasahstanist imporditavate kaupade väärtus 95,6 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 25. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Kasahstanist Eestisse 45%. 2022 oli impordi väärtus 65,9 miljonit eurot ja 2023 oli 95,6 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud rafineeritud naftatooted, mis moodustab 67.4% Kasahstanist toodavast koguimpordist. Sellele järgneb õlid jm tooted kivisöetõrvast, mille osatähtsus on 6.64%.

Kaubavahetuse bilanss

2024 märtsis oli Eesti ja Kasahstani kaubavahetuse puudujääk 2,99 miljonit eurot. 2023 märtsis oli kaubavahetuse ülejääk 9,34 miljonit eurot.