Kõrgõzstan

283 tuhat eurot
Eksport
2021
2004 jaanuar2022 juuni
3,62 miljonit eurot
Import
2021
2004 jaanuar2022 juuni

Infograafikud

Kõrgõzstan on suuruselt 131. Eesti ekspordipartner. 2021 Kõrgõzstani eksporditud kaupade väärtus oli 283 tuhat eurot ja Kõrgozstanist imporditud kaupade väärtus oli 3,62 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse puudujääk 3,33 miljonit eurot.

Eksport

2021

2021 oli Kõrgõzstani eksporditavate kaupade väärtus 283 tuhat eurot, mis tegi riigist Eesti 131. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes eksport Eestist Kõrgõzstani 93.1%. 2020 oli ekspordi väärtus 4,1 miljonit eurot ja 2021 oli 283 tuhat eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud iseliikuvad ehitusmasinad, mis moodustab 39.8% koguekspordist Kõrgõzstani. Sellele järgneb ioonivahetajad, mis põhinevad rubriikide 3901–3913..., mille osatähtsus on 22.1%.

Import

2021

2021 oli Kõrgozstanist imporditavate kaupade väärtus 3,62 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 68. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Kõrgozstanist Eestisse 19.8%. 2020 oli impordi väärtus 3,02 miljonit eurot ja 2021 oli 3,62 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud me..., mis moodustab 92.2% Kõrgozstanist toodavast koguimpordist. Sellele järgneb geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrume..., mille osatähtsus on 2.92%.

Kaubavahetuse bilanss

N/A oli Eesti ja Kõrgõzstani kaubavahetuse N/A N/A. N/A oli kaubavahetuse N/A N/A.